Opleiding Specialisatie Hang- en Sluitwerk

De Vakopleiding Technische Handel legt een gedegen en onmisbare basis voor een carrière in de ijzerwaren- en gereedschappen branche. Met het COVIJ diploma in handen sta je sterk in de (groot)handel. In de praktijk ontwikkel je de geleerde vaardigheden vervolgens verder. Toch ontstaat er soms behoefte aan verdieping van kennis en vaardigheden die net iets verder gaat dan deze dagelijkse ervaring. In het verlengde van de bestaande vakopleiding hebben we daarom een nieuwe opleiding ontwikkeld: de Opleiding Specialisatie Hang- en Sluitwerk. Met deze opleiding krijg je een goed inzicht in het specifieke  assortiment elektromechanische en elektrische hang- en sluitwerk producten. Ook belangrijke onderwerpen als het Bouwbesluit, NEN normen, vluchtwegvoorziening, risicoklasse-indeling en regelgeving komen uitgebreid aan de orde.

De doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor ervaren medewerkers in de technische groothandel die werkzaam zijn in een van de volgende functies: telefonische verkoper, projectadviseur, vertegenwoordiger.

De opleiding is uitermate geschikt voor wie het COVIJ-diploma (module Hang- en Sluitwerk) al heeft en/of al wat langer werkt in de technische handel binnen deze productgroep. Het is een goed vervolg dat zorgt voor verdere verdieping en verrijking van de eerder opgedane kennis en maakt je tot een specialist op dit gebied. 

Instapniveau

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dien je bij voorkeur over het certificaat Hang- en Sluitwerk van de vakopleiding (COVIJ) te beschikken of dankzij al opgedane kennis en ervaring bekend te zijn met de artikelen uit deze productgroep. 

Resultaat

Na afloop van deze zeer praktijkgerichte opleiding beschik je over gedegen begrippen- en productkennis van specifieke artikelen uit de technische handel en ben je in staat om klanten efficiënt en vakkundig te adviseren.

Diploma "Specialisatie Hang- en Sluitwerk"

De opleiding behoort tot de Vakopleiding Technische Handel, maar kent een eigen examen. Als je dit met goed gevolg aflegt, ontvang je het diploma "Specialisatie Hang- en Sluitwerk". 

Inhoud

De module Specialisatie Hang- en Sluitwerk is een vervolg op - en verdieping van de Basismodule Hang- en Sluitwerk. De module wordt aangeboden in de vorm van e-learning. De inhoud van de module is geactualiseerd en aangepast aan de ontwikkelingen van het moment en de toekomst.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving
  • Tekeningen lezen
  • BIM (Bouw Informatie Model) en S@les
  • Systeemvergelijkingen (mechanisch, elektromechanisch, elektronisch)
  • Vluchtwegvoorzieningen

Alles toegelicht aan de hand van een praktijkcasus.

De online leeromgeving

De Specialisatie module Hang- en Sluitwerk van IMKO Vakopleidingen is gebaseerd op de digitale leeromgeving van IMKO. Deze digitale leeromgeving is overzichtelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk. Studenten weten wat en hoe ze moeten leren en kunnen snel de gewenste informatie vinden.

IMKO Vakopleidingen beschikt over een moderne, toegankelijke leeromgeving waarin onderwerpen op een heldere manier geïntroduceerd worden. De leeromgeving beschikt over diverse werkvormen die zorgen voor afwisseling en optimale kennisopname.

In de digitale leeromgeving is het lesmateriaal als volgt verwerkt:

  • Tutorials - Hierin staat de lesstof beschreven en vormt het digitaal werkboek.
  • Klant-adviesgesprek - In een virtuele omgeving worden de vaardigheden m.b.t. het beheersen van de materie in relatie tot de klant getraind.
  • Goed en Fout? - Dit onderdeel bevat een kennisoefening.
  • Oefentoets - Dit onderdeel bevat een herhalingsoefening. 
  • Proefexamen - Het proefexamen is opgebouwd uit representatieve vragen m.b.t. de lesstof en dient als voorbereiding op het examen.

Uniek en uitdagend zijn de interactieve klant-adviesgesprekken waarin een situatie op de werkvloer nagebootst wordt. Leuk om te doen en een uitstekende voorbereiding op de praktijk! Tussentijdse proeftoetsen en het oefenexamen aan het eind van de opleiding, geven een indicatie of men de stof voldoende beheerst voor deelname aan het examen.

Inschrijven

Inschrijven kan op elk gewenst moment via de inschrijfbutton onderaan deze pagina of via het tabblad 'inschrijven'. Binnen 7 dagen ontvangt de cursist een bevestiging met de inlogcode en een studiehandleiding waarmee hij direct aan de slag kan met de opleiding. Als werkgever is het ook mogelijk meerdere werknemers tegelijk in te schrijven. 

Examens

Vier maal per jaar plant IMKO Vakopleidingen examens in. Inschrijven hiervoor kan via de IMKO Vakopleidingen website. De examens worden afgenomen onder toezicht. Examens vinden plaats op een centrale locatie in Nederland. In 2018 gebeurt dit in Nieuwegein.

De mogelijkheid bestaat om incompany examens te boeken. Dit kan vanaf 10 examenkandidaten. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Er is ook ruimte om deze incompany examens in de avond of op zaterdag te plannen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Aanmelden kan tot uiterlijk vier weken voor het examen. Voor de actuele examenplanning en het inschrijven voor examens, ga naar het tabblad 'examens'. 

Schrijf je nu in Vraag informatie aan