Opleiding Module Basis Techniek

Vakmanschap & Deskundigheid

In weinig andere branches vertrouwen klanten zo op de adviezen van medewerkers als in die van de technische (groot)handel. In de techniekbranche is het daarom van groot belang dat er mensen werken die vrijwel altijd de juiste spullen en het juiste advies paraat hebben. Vakmanschap is daarin een ijzersterk wapen.

Met de opleiding Basis Techniek leg jij de basis voor dit vakmanschap.

Resultaat

Na het volgen van deze zeer praktijkgerichte opleiding beschikt de werknemer over gedegen productkennis van artikelen uit de techniekbranche. Hij is in staat om klanten onder alle omstandigheden efficiënt en vakkundig te adviseren over alles wat met techniek te maken heeft.

Inhoud module Basis Techniek

In de module Basis Techniek staat vanzelfsprekend “techniek” centraal. Alles wat beweegt in een machine of werktuig moet worden aangedreven. Hiervoor worden mechanische, elektrische, hydraulische en/of pneumatische aandrijvingen toegepast. De verschillende componenten waaruit aandrijvingen zijn opgebouwd worden in de technische groothandel verkocht. Als medewerker in de technische groothandel heb je hier dan ook veel vakkennis voor nodig.

Nadat je de module Basis Techniek succesvol hebt doorlopen, heb je kennis over de volgende onderdelen:

  •  Techniek

Je kent en herkent de technische begrippen omtrent de aandrijftechniek en de producten voor aandrijftechniek. Ook begrippen als kettingwielen, fittingen, lagers en staf- en buismateriaal staan centraal.

  • Gassen en Lassen

Begrippen van lassen en gassen als ook lasprocessen, electroden en toevoegmateriaal worden behandeld. Ook het stellen van de juiste vragen en de klant correct adviseren over producten zijn onderdeel van de module.

  •  Werkplaatsinrichting

Informatie over een veilige werkomgeving. Hierin wordt besproken waar een veilige werkomgeving aan moet voldoen. 

Alle hoofdstukken worden afgesloten met oefeningen waarmee beoordeeld kan worden of de behandelde stof voldoende is eigen gemaakt en verwerkt.

De module Basis Techniek kan gevolgd worden voor het diploma Basis COVIJ. Na het behalen van 3 basismodules wordt het diploma Basis COVIJ behaald. Daarvoor kun je 3 modules kiezen uit de 4 beschikbare basismodules.

De online leeromgeving

De module Bevestigingstechniek van IMKO Vakopleidingen is gebaseerd op de digitale leeromgeving van IMKO. Deze digitale leeromgeving is overzichtelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk. Studenten weten wat en hoe ze moeten leren en kunnen snel de gewenste informatie vinden.

IMKO Vakopleidingen beschikt over een moderne, toegankelijke leeromgeving waarin onderwerpen op een heldere manier geïntroduceerd worden. De leeromgeving beschikt over diverse werkvormen die zorgen voor afwisseling en optimale kennisopname.

In de digitale leeromgeving is het lesmateriaal als volgt verwerkt:

  • Tutorials - Hierin staat de lesstof beschreven en vormt het digitaal werkboek.
  • Klant-adviesgesprek - In een virtuele omgeving worden de vaardigheden m.b.t. het beheersen van de materie in relatie tot de klant getraind.
  • Goed en Fout? - Dit onderdeel bevat een kennisoefening.
  • Oefentoets - Dit onderdeel bevat een herhalingsoefening. 
  • Proefexamen - Het proefexamen is opgebouwd uit representatieve vragen m.b.t. de lesstof en dient als voorbereiding op het examen.

Uniek en uitdagend zijn de interactieve klant-adviesgesprekken waarin een situatie op de werkvloer nagebootst wordt. Leuk om te doen en een uitstekende voorbereiding op de praktijk! Tussentijdse proeftoetsen en het oefenexamen aan het eind van de opleiding, geven een indicatie of men de stof voldoende beheerst voor deelname aan het examen.

Monitoren

In de digitale leeromgeving van IMKO Vakopleidingen is veel aandacht besteed aan de monitor- en rapportagefuncties. Onze leeromgeving kent verschillende gebruikersgroepen, zoals medewerkers (studenten), management en IMKO Vakopleidingen en docenten. Het IMKO Portal geeft al deze gebruikers tijdens en na afloop van een opleidingstraject inzicht in de voortgang en resultaten van gebruikers en/of gebruikersgroepen.

Inschrijven

Inschrijven kan op elk gewenst moment via de inschrijfbutton onderaan deze pagina of via het tabblad 'inschrijven'. Binnen 7 dagen ontvangt de cursist een bevestiging met de inlogcode en een studiehandleiding waarmee hij direct aan de slag kan met de opleiding. Als werkgever is het ook mogelijk meerdere werknemers tegelijk in te schrijven. 

Examens

Vier maal per jaar plant IMKO Vakopleidingen examens in. Inschrijven hiervoor kan via de IMKO Vakopleidingen website. Examens vinden plaats op een centrale locatie in Nederland. In 2018 gebeurt dit in Nieuwegein.

De mogelijkheid bestaat om incompany examens te boeken. Dit kan vanaf 10 examenkandidaten. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Er is ook ruimte om deze incompany examens in de avond of op zaterdag te plannen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Aanmelden kan tot uiterlijk vier weken voor het examen. Voor de actuele examenplanning en het inschrijven voor examens, ga naar het tabblad 'examens

Schrijf je nu in Vraag informatie aan