Opleiding Module Hang- & Sluitwerk

Vakmanschap & Deskundigheid

In weinig andere branches vertrouwen klanten zo op de adviezen van medewerkers als in die van de ijzerwaren en gereedschappen. In de ijzerwaren- en gereedschappenbranche is het daarom van groot belang dat er deskundigen werken die vrijwel altijd de juiste spullen en het juiste advies paraat hebben voor zowel de doe-het-zelver als de vakman. Vakmanschap is daarin een ijzersterk wapen. De Vakopleiding Technische Handel legt de basis voor dit vakmanschap. Deze professionele opleiding geeft inzicht in de variatie en finesses van het brede assortiment. Tegelijkertijd komen ook algemene onderwerpen aan bod, zoals bouwkunde, materiaalkunde en veiligheid.

Resultaat

Na het volgen van deze zeer praktijkgerichte opleiding beschikt de werknemer over gedegen productkennis van artikelen uit de ijzerwaren en gereedschappenbranche. Hij is in staat om klanten onder alle omstandigheden efficiënt en vakkundig te adviseren.

Inhoud module Hang- & Sluitwerk

In de module Basis Hang- en Sluitwerk draait met om hangwerk (alles wat draait, schuift, rolt of kantelt) en sluitwerk (sloten en andere artikelen om iets mee te kunnen sluiten). In een vijftal hoofdstukken wordt het hang- en sluitwerk besproken. Daarbij komt het volgende aan de orde:

  • Bouwkundige begrippen

In het eerste hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de partijen die een rol spelen in de bouw, hoe hang- en sluitwerk wordt meegenomen in een bestek, het lezen van een bouwtekening en draairichtingen van deuren en ramen.

  • Scharnieren, paumelles, hengsels en speunen

In dit hoofdstuk wordt het hangwerk besproken. Zoals de titel al aangeeft worden er diverse scharnieren, paumelles, hengsels en speunen besproken om het draaien, schuiven, rollen en kantelen mogelijk te maken.

  • Sloten

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de werking van een slot, de terminologie, sluittechnieken en sluitsystemen. Daarna wordt ingegaan op insteeksloten, oplegsloten, hangsloten en elektrische sloten.

  • Sluitwerk

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vormen van sluitwerk: opleg-, insteek- en inlaat sluitwerk. Dat betekent o.a. aandacht voor raamsluitingen, espagnoletten, deurdrangers, panieksloten, heksluitingen, deurvastzetters, meerpuntsraamluitingen, deurveren, kantschuiven en anti-inbraakstrippen.

  • Bouwbeslag

In het laatste hoofdstuk komt het bouwbeslag aan de orde. We bespreken: deurkrukken, rozetten, schilden, deur- en raamgrepen, haken en overig beslag.

Alle hoofdstukken worden afgesloten met oefeningen waarmee beoordeeld kan worden of de behandelde stof voldoende is eigen gemaakt en verwerkt.

De module Basis Hang- en Sluitwerk kan gevolgd worden voor het diploma Basis COVIJ. Na het behalen van 3 basismodules wordt het diploma Basis COVIJ behaald. Daarvoor kun je 3 modules kiezen uit de 4 beschikbare basismodules.

De online leeromgeving

De module Hang- & Sluitwerk van IMKO Vakopleidingen is gebaseerd op de digitale leeromgeving van IMKO. Deze digitale leeromgeving is overzichtelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk. Studenten weten wat en hoe ze moeten leren en kunnen snel de gewenste informatie vinden.

IMKO Vakopleidingen beschikt over een moderne, toegankelijke leeromgeving waarin onderwerpen op een heldere manier geïntroduceerd worden. De leeromgeving beschikt over diverse werkvormen die zorgen voor afwisseling en optimale kennisopname.

In de digitale leeromgeving is het lesmateriaal als volgt verwerkt:

  • Tutorials - Hierin staat de lesstof beschreven en vormt het digitaal werkboek.
  • Klant-adviesgesprek - In een virtuele omgeving worden de vaardigheden m.b.t. het beheersen van de materie in relatie tot de klant getraind.
  • Goed en Fout? - Dit onderdeel bevat een kennisoefening.
  • Oefentoets - Dit onderdeel bevat een herhalingsoefening. 
  • Proefexamen - Het proefexamen is opgebouwd uit representatieve vragen m.b.t. de lesstof en dient als voorbereiding op het examen.

Uniek en uitdagend zijn de interactieve klant-adviesgesprekken waarin een situatie op de werkvloer nagebootst wordt. Leuk om te doen en een uitstekende voorbereiding op de praktijk! Tussentijdse proeftoetsen en het oefenexamen aan het eind van de opleiding, geven een indicatie of men de stof voldoende beheerst voor deelname aan het examen.

Monitoren

In de digitale leeromgeving van IMKO Vakopleidingen is veel aandacht besteed aan de monitor- en rapportagefuncties. Onze leeromgeving kent verschillende gebruikersgroepen, zoals medewerkers (studenten), management en IMKO Vakopleidingen en docenten. Het IMKO Portal geeft al deze gebruikers tijdens en na afloop van een opleidingstraject inzicht in de voortgang en resultaten van gebruikers en/of gebruikersgroepen.

Inschrijven

Inschrijven kan op elk gewenst moment via de inschrijfbutton onderaan deze pagina of via het tabblad 'inschrijven'. Binnen 7 dagen ontvangt de cursist een bevestiging met de inlogcode en een studiehandleiding waarmee hij direct aan de slag kan met de opleiding. Als werkgever is het ook mogelijk meerdere werknemers tegelijk in te schrijven. 

Examens

Vier maal per jaar plant IMKO Vakopleidingen examens in. Inschrijven hiervoor kan via de IMKO Vakopleidingen website. De examens worden afgenomen onder toezicht. Examens vinden plaats op een centrale locatie in Nederland. In 2018 gebeurt dit in Nieuwegein.

De mogelijkheid bestaat om incompany examens te boeken. Dit kan vanaf 10 examenkandidaten. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Er is ook ruimte om deze incompany examens in de avond of op zaterdag te plannen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Aanmelden kan tot uiterlijk vier weken voor het examen. Voor de actuele examenplanning en het inschrijven voor examens, ga naar het tabblad 'examens'. 

Schrijf je nu in Vraag informatie aan