• IMKO
  • »
  • Opleidingen

Opleidingen

De branchevereniging VERTAZ zet zich in voor de technische handel in de breedste zin en vertegenwoordigt en behartigt de belangen voor een scala aan bedrijven. De meest voorkomende sectoren zijn: ijzerwaren, gereedschappen, machines, technisch equipment, aandrijftechniek, automotive, bevestigingstechniek, pneumatiek, bouwbeslag, mechanische inbraakwering en persoonlijke beschermingsmiddelen. VERTAZ zorgt ook voor gespecialiseerde opleidingen voor mensen uit de branche. De ontwikkeling en uitvoering van deze opleidingen verzorgt IMKO Vakopleidingen. 

Vakopleiding IJzerwaren en Gereedschappen (COVIJ)

De Vakopleiding IJzerwaren en Gereedschappen legt de basis voor vakmanschap voor medewerkers met een verkoopfunctie, zoals baliemedewerkers, binnen- en buitendienstmedewerkers en nieuwe medewerkers. Qua vooropleiding wordt uitgegaan van een vmbo/mbo-niveau.

Basis- en specialistenopleiding

De modulair opgebouwde vakopleiding kent een basis- en een specialisatie deel. Het basisdeel leidt op tot het COVIJ Basisdiploma. Indien ook de specialisatie succesvol wordt afgerond, wordt het diploma COVIJ Specialist verkregen.

Basis

De basisopleiding kent 3 modules die samen het diploma Basis COVIJ opleveren. Het betreft de volgende modules:

  • Basis Gereedschappen
  • Basis Hang- & Sluitwerk
  • Basis Bevestigingstechniek

De modulen kunnen in een willekeurige volgorde worden gevolgd.

Specialisatie

Het diploma COVIJ Specialist wordt verkregen indien de volgende 3 modulen succesvol worden afgerond:

  • Specialisatie Gereedschappen
  • Specialisatie Bevestigingstechniek
  • Specialisatie Hang- en Sluitwerk

 Covij Opelidingshuis

E-learning

De modulen werden oorspronkelijk klassikaal en in schriftelijke vorm aangeboden. De drie basismodulen en de specialisatie modules zijn nu (of zijn op korte termijn) in de vorm van e-learning te volgen. Het voordeel van e-learning is dat de deelnemer individueel en onafhankelijk van plaats en tijd de leerstof kan bestuderen en oefenen. In de modulen wordt de deelnemer meegenomen door de leerstof en kan hij zich voorbereiden op het examen middels oefeningen, klantadviesgesprekken, proeftoetsen en een proefexamen.