Op deze pagina kunt u het aanvraagformulier exameninzage invullen.

Let op: een aanvraag voor een exameninzage kan tot uiterlijk 49 dagen na de uitslagdatum worden ingediend.

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer het formulier volledig is ingevuld. Een kopie van het formulier wordt naar het opgegeven e-mailadres verzonden. Controleert u dit dus goed.

Exameninzage:

  • De toetsinzage vindt plaats in Utrecht
  • Tussen aanvraag en uitvoering zit maximaal 6 weken
  • U krijgt bericht wanneer en waar u de toets kunt inzien
  • Het inzage moment wordt begeleid door een medewerker van IMKO
  • Er kunnen geen vragen worden gesteld over inhoud of puntentoekenning
  • Telefoons blijven in de tas
  • Indien er zwaarwegende argumenten zijn tegen de beoordeling, kan er schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de examencommissie. De examencommissie bepaalt of er een herbeoordeling zal plaatsvinden.

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Gegegevens werkgever (invullen indien van toepassing)

Examen