Zicht op bouwen

Een brede bouwkundige basiskennis om te kunnen functioneren als volwaardig gesprekspartner in de keten.

Zicht op bouwen is een Blended Learning opleiding. Dat wil zeggen dat de opleiding een mix is van contactbijeenkomsten, werkplekopdrachten en E-learning. Er zijn vier contactbijeenkomsten waarin de lesstof wordt uitgelegd en waarin praktijkcases worden besproken. Daarnaast voert u via een digitaal leerplein werkplekopdrachten uit. Via thuisstudie neemt u de lesstof stap voor stap door aan de hand van verwerkingsvragen op het digitale leerplein. 

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Dit is een casus met multiple choice vragen die via het digitale leerplein zal worden afgenomen. Bij het positief afsluiten van de toets ontvangt u een certificaat.

Inhoud

 • Overzicht van gebouwen naar gebruik, bouwmethode en bouwperioden
 • Wetten, regels en ontwikkelingen die van toepassing zijn op nieuwbouw, renovatie en onderhoud
 • Fasen van het bouwproces
 • Levensduur van gebouwen
 • Beginselen constructieleer en bouwfysica
 • Funderingsmethoden
 • Vloersystemen
 • Dragende wanden
 • Separatiewanden
 • Gevelsystemen
 • Platte- en hellende daken
 • Elementen van de afbouw

Vorm

De opleiding bestaat uit 4 contactbijeenkomsten van 7 uur of 8 contactbijeenkomsten van 3,5 uur. Daarnaast bestaat de opleiding uit zelfstudie, bestaande uit werkplekopdrachten en voorbereiding op de contactbijeenkomsten. De zelfstudie beslaat ca. 30 uur. De toets duurt 1 uur, de voorbereiding op de toets zal 8 uur kosten. De totale studielast komt hiermee op circa 70 uur.

Resultaat

Het beoogde beheersingsniveau is herkennen, benoemen en toepassen in communicatie (met klant, leverancier en andere betrokken partijen) 
Na afloop van deze opleiding kunt u:

 • De bouwkundige taal van de klant, leverancier en andere betrokken partijen verstaan en gebruiken.
 • Bouwkundige vraagstukken analyseren volgens technische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Praktische informatie

startdatum

11 mei 2016.
Data: 11, 25 mei, 8 en 29 juni 2016

Locatie

Almere

Duur 

4 dagen van 13.00 - 20.00 uur.

Groepsgrootte

maximaal 14 deelnemers

Kosten

€ 1695,- exclusief BTW.

Inschrijven

Inschrijven? Klik hier

Meer informatie

Telefoon: 010 - 285 55 54
Fax: 010 - 285 55 50
E-mail: hibinopleidingen@hmcollege.nl
Website: http://www.hibinopleidingen.nl